Autor: futsal.cz   Vloženo dne: 17.12.2020

Pozitivní zprávu obdržel ve středu dopoledne sekretariát Svazu futsalu ČR. Náměstkyně pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová vyhověla společné žádosti SFČR a FAČR o stanovení závazných hygienicko-protiepidemických podmínek pro konání utkání 1. FUTSAL ligy. Povolila tak při jejich dodržování „restart nejvyšší futsalové soutěže mužů.“

Pro 1. FUTSAL ligu další skvělá zpráva. Netrpělivé čekání je u konce, v lednu se futsalová liga opět rozběhne na plné obrátky, byť za přísných podmínek. Do hlediště sice diváci smět nebudou, ale většina ligových klubů připravuje streamy a bude svá utkání vysílat. I fanoušci si tak přijdou v této nelehké době na své. Ligoví předsedové se shodují: „Nejdůležitější je, že se opět vrátíme na hřiště.“

I pro 1. FUTSAL ligu budou platit poměrně přísné podmínky, které jsou však s ohledem na vážnost situace ve společnosti zcela legitimní. Jednou ze stanovených podmínek je, že hráči, členové realizačního týmu a rozhodčí musí mít v době zahájení sportovní akce negativní výsledek testu na Covid19.

Utkání se budou konat striktně bez přítomnosti diváků. K utkání může do haly dohromady maximálně 100 osob, tj. konkrétně hráči, členové realizačních týmů, rozhodčí a další osoby uvedené v Protokolu zvláštních opatření pro konání soutěžních utkání v rámci 1. FUTSAL ligy. Všechny osoby musí u vstupu do haly předložit vyplněný formulář, jímž potvrdí nepřítomnost klinických známek infekčního onemocnění a nesmí jim být současně u vstupu naměřena teplota vyšší než 37,5 °C.

Všechny osoby jsou povinny po celou svou přítomnost v hale mít řádně nasazenou ochranu dýchacích cest s tím, že tato povinnost se nevztahuje na hráče, trenéra a rozhodčí v průběhu utkání. Ti nemusí mít ochranu dýchacích cesta nasazenou ani v průběhu tréninku a v době použití sprch. Zvýšené nároky jsou pak kladené na osoby, u nichž sice není povinnost testování, ale v průběhu utkání mohou přijít do styku s testovanými osobami, a to tak, že tyto jsou povinny mít v průběhu své přítomnosti v hale mít nasazený respirátor typu FFP2 a dbát zvlášť zvýšené opatrnosti, tj. zejména při dodržování odstupu od testovaných osob.

Závazné hygienicko-protiepidemické podmínky jsou stanoveny na soutěžní utkání v rámci 1. FUTSAL ligy a nevztahují se na žádnou jinou futsalovou soutěž, tj. v tuto chvíli nelze bez dalšího s ohledem na aktuálně platná a účinná opatření konat žádná futsalová utkání.

Podle nejnovější návrhu Termínové listiny 1. FUTSAL ligy by se mělo začít hrát od 2. ledna, kdy budou na programu dohrávky z neúplně odehraných kol. Konec play off je navržen do 31. května. Tuto termínovou listinu ještě musí schválit Výkonný výbor SFČR hlasováním per-rollam.

Celé znění podmínek pro restart 1. FUTSAL ligy si lze přečíst v přiloženém dokumentu.

Závěrem je potřeba vyjádřit ze strany futsalového hnutí velké poděkování zejména generálnímu sekretáři FAČR Janu Paulymu, LPO FAČR a některým členům VV SFČR za proaktivitu a součinnost v řešení problematiky restartu 1. FUTSAL ligy. 
 
« Zpět na seznam

PARTNEŘI KLUBU

 

Kontakt
  • SK Slavia Praha futsal - klub futsalu FIFA z.s.
  • Sídlo: Vladivostocká 1460, 10000 Praha 10
  • IČ: 26645696; EČ: 1409062
  • E-mail: info (a) slaviafutsal.cz
  • Uni Credit Bank: 2110673563/2700